Önkormányzati címerek

Cegléd város

Pest vármegye

Aranyszegéllyel egybefogott, azúrkék színű ívelt pajzsban jobbra forduló, ágaskodó, mellső lábaival a pajzs szegélyének támaszkodó, nyelvét kiöltő, kétfarkú aranyszínű oroszlán.

Tovább olvasom

Ceglédbercel község

Pest vármegye

Kék színű alapon ívelt pajzs, sárga (arany) birsalma, belőle kinövő zöld rozmaring.

Tovább olvasom

Celldömölk város

Vas vármegye

Celldömölk város címerének formája egy hasítással és egy vágással három részre osztott kék színű hegyes talpú pajzs, amelynek hasított jobb oldalán sugárkoszorúban a kiscelli kegykép mintájára ábrá

Tovább olvasom

Cered község

Nógrád vármegye

Cered címere: kétszer homorú felső élű, álló, vörössel és kékkel vágott háromszög pajzs.

Tovább olvasom

Cibakháza nagyközség

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Cibakháza címere álló, csücskös talpú, négyelt pajzs. A jobb oldali felső vörös pajzsmezőben lebegő zöld fenyőgallyakból balra forduló, kétfarkú, fegyverzett (ti.

Tovább olvasom

Cigánd város

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Álló, háromszögletű, ezüsttel és kékkel hasított, az alapjában hullámvonallal vágott katonai pajzs, amelynek (heraldikailag) jobb oldali, ezüstmezejében egy kékbe öltöztetett, botot és pipát tartó,

Tovább olvasom

Cikó község

Tolna vármegye

A falu címere álló, csücskös talpú, stilizált tárcsapajzs. Alapszíne kék. A pajzstalpban és a pajzsderék alsó harmadába nyílóan két zöld színű, íves folt. A bal oldali alacsonyabban van.

Tovább olvasom

Cirák község

Győr-Moson-Sopron vármegye

Az önkormányzat címere: kétoldalt hasított alappajzs. A pajzsmező vágott, felső máz kék színű, alsó máz zöld.

Tovább olvasom

Csabacsűd nagyközség

Békés vármegye

Pajzs alakú zöld mezőben búzakalászt tartó aranytúzok, a pajzs kerete, valamint a pajzs külső oldalát díszítő levelek aranyszínűek.

Tovább olvasom

Csabaszabadi község

Békés vármegye

Csabaszabadi község címerpajzsa a magyar klasszikus heraldikai címerpajzs hagyományaiból merít. A XIV században elterjedt pajzsformát követi. A pajzsban mesteralak vagy herold alak található.

Tovább olvasom

Csabdi község

Fejér vármegye

Álló, hegyes talpú pajzs felső, kék mezejében, zöld hármashalmon nyugvó a Csabdin látható románkori romtemplomra utaló címerkép került, mely sematikusan ábrázolja a Csabdin elhelyezkedő kéttornyos

Tovább olvasom

Csabrendek község

Veszprém vármegye

Az álló helyzetű csücskös talpú tárcsapajzs veressel-kékkel hasított.

Tovább olvasom

Csáfordjánosfa község

Győr-Moson-Sopron vármegye

Hasított csücskös pajzs jobb oldali kék mezejében szívből kinövő leveles virág (tavaszi tőzike - Csáford szimbóluma., hat egyforma lepellevele ezüst).

Tovább olvasom

Csaholc község

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

A pajzs csücskös talpú a szimmetriáján mindkét oldalán és tetején homorúan bevágott úgynevezett tárcsapajzs.

Tovább olvasom

Csákánydoroszló község

Vas vármegye

Kék színű a barokk tárcsapajzs, címertani jobb oldalán jobbra lépő, aranykoronás, mellső lábait ragadozásra emelő ezüstoroszlán látszik, a címertani bal oldalon két lőréses, ötormójú nyitott kapuva

Tovább olvasom

Csákberény község

Fejér vármegye

A címer egy négy mezőre osztott, csücskös talpú pajzs. A pajzs felét elfoglaló felső mezőn zöld dombok előtt a református és a római katolikus egyház templomainak tornya.

Tovább olvasom

Csákvár nagyközség

Fejér vármegye

Címere címerpajzs, sisak, sisakkorona, sisakdísz, sisaktartók együtteséből áll.

Tovább olvasom

Csanádalberti község

Csongrád-Csanád vármegye

Csücskös talpú reneszánsz, vízszintesen vágott, alsó és felső mezőre osztott a pajzs. A zöld színű pajzs talp fölötti közepén hétlevelű aranyszínű sarjadék látható kék mezőben.

Tovább olvasom

Csanádapáca község

Békés vármegye

Csücskös talpú vágott pajzs, két mezőre osztott.

Felső rész: kék mezőben búzakéve, mellette jobbról ekevas, keresztben járomszöggel, balról dohánylevél, keresztben dohányfűző tűvel.

Tovább olvasom

Csanádpalota nagyközség

Csongrád-Csanád vármegye

A nagyközség címere két jobb harántozással három mezőre tagolt csücskös talpú pajzs.

Tovább olvasom

Csánig község

Vas vármegye

A község címere hullámvonallal kettéosztott domborpajzs, tetején a mezőgazdaságot szimbolizáló arany lombkorona.

Tovább olvasom

Csány község

Heves vármegye

Pajzs alakú, négyelt, ellentétes pajzsmezővel, amely magában foglal átlós irányban többször vágott mezejű narancssárga (vörös!) és ezüstsávos részeket.

Tovább olvasom

Csányoszró község

Baranya vármegye

Álló, háromszögű, vörössel és kékkel vágott pajzs. A felső vörös mezőben a vágásvonalon álló, befelé fordult, ágaskodó két aranyoroszlán mellső lábaikkal nyolcküllős ezüstkereket emelnek magasba.

Tovább olvasom

Csanytelek község

Csongrád-Csanád vármegye

Címere: álló, ovális pajzs kék mezejében aranyló ívekből kötött, vörös táblájú könyv jobbról.

Tovább olvasom

Csapi község

Zala vármegye

A pajzs közepéig zölddel és kékkel hasított, pirossal vágott tárcsapajzs. Első zöld mezejében lebegő arany, kiszakított lombos fa.

Tovább olvasom

Csapod község

Győr-Moson-Sopron vármegye

Álló, háromszögtalpú a pajzs, a pajzstalpban kékkel-arannyal vágott.

Tovább olvasom

Csárdaszállás község

Békés vármegye

A címer pajzsának alapján, a pajzs felső részén kék háttérrel a Szent Jánosi csárda épülete látható, alatta a zöld mezőben a Hármas-Körös ábrája, legalól pedig a település növénye, a vízben álló ri

Tovább olvasom

Csaroda község

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csaroda település címere háromszög alakú, melyet középen hullámos vonalú ezüstpólya oszt két részre. Ez az ezüstpólya a községben található a településnek nevet adó Csaronda-patakra utal.

Tovább olvasom

Császártöltés község

Bács-Kiskun vármegye

A címer hagyományos, alul csúcsos pajzs formájú, vékony fekete kerettel, melyben a címerkép érzékeny, fekete vonalakkal megrajzolt grafika, színei fehér és arany. Témája a Szentháromság.

Tovább olvasom

Csátalja község

Bács-Kiskun vármegye

Címere: álló, négyelt reneszánsz pajzs, 1.

Tovább olvasom

Csatár község

Zala vármegye

Álló, kékkel, vörössel egyszer hasított háromszögű a pajzs, a jobb oldalon lebegő ezüsttemplom, a pajzstalpon két ezüstpólya.

Tovább olvasom

Csataszög község

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A címer közepén futó aranyszalag a címerpajzsot felső és alsó mezőre osztja.

Tovább olvasom

Csatka község

Komárom-Esztergom vármegye

Álló, háromszögű a pajzs, kék cölöppel megrakott aranymezejében alul hármashalom, ennek zöld mezejében arannyal gyűrűzött és aranykereszttel megtűzött forrás, melyből ezüstvíz ömlik a pajzs aljába.

Tovább olvasom

Csebény község

Baranya vármegye

A pajzs álló, háromszögű, kék mezejében lebegő helyzetű, szárán összefogott három arany búzakalász.

Tovább olvasom

Csécse község

Nógrád vármegye

Álló, kék színű, négylevelű, ékkövekkel díszített heraldikai koronával ékesített, háromszög alakú a pajzs.

Tovább olvasom

Csegöld község

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Két oldalt enyhén vágott, pajzs alakú címer, melyet középen ezüstfolyó szel ketté.

A pajzs alsó részében sárga mezőben zöld hármas dombon ezüstszínű kettőskereszt áll.

Tovább olvasom

Csehi község

Vas vármegye

Csehi község régi település. Nevét már az Árpád-korból ismerjük. Első okleveles említése 1217-ből származik.

Tovább olvasom

Csehimindszent község

Vas vármegye

Vörös színű csücskös-talpú pajzs derékvonalában két arany csillag, felettük arany ekevas, alattuk arany csoroszlya lebeg.

A pajzs mögött arany pátriárka kettős-kereszt látszik.

Tovább olvasom

Csém község

Komárom-Esztergom vármegye

Csém község Komárom megye települése, amely igen nagy régiségre tekint vissza.

Tovább olvasom

Csemő község

Pest vármegye

Csemő község címere csücskös talpú pajzs, egyszer hasított, egyszer vágott (negyedelt). A bal felső negyedben kék mezőben arany (sárga) mentében emberfigura áll, kezében faág.

Tovább olvasom

Csengele község

Csongrád-Csanád vármegye

Csengele község, Csongrád megye észak-nyugati szögletében, legeltetésre ősidők óta alkalmas tájon fekszik.

Tovább olvasom

Csenger város

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Csenger város címeréről: Csenger legkorábbi címerről sajnos nincs tudomásunk ez idáig, mindazonáltal feltétlen kellett lennie, hiszen a középkorban jelentős, vásárjoggal bíró mezőváros volt.

Tovább olvasom

Csengersima község

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

Vágott, háromszögű pajzs alul hasítva. Felső kék mezejében ezüsttemplom vörös tetővel, fekete ablakokkal. A jobb oldali alsó vörös mezőben három arany búzakalász.

Tovább olvasom

Csengőd község

Bács-Kiskun vármegye

A címer formája lendületesen ívelő, felfelé karcsúsodó, lefelé domborodó szélekkel, alul (talpánál) csücsökben végződő pajzsforma.

Tovább olvasom

Csénye község

Vas vármegye

A címer kettéosztott, ovális, enyhén csúcsba végződő pajzs, tölgyfalomb koszorúval övezve, melyen az alábbi jelképek láthatók:

Tovább olvasom

Csép község

Komárom-Esztergom vármegye

Álló háromszögű a pajzs, vörös cölöppel ékített ezüstmezejében alul vízszintes kék hullámpólya.

Tovább olvasom

Csépa község

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

A címer az 1747-ből felkutatott címeres pecsét minden motívumát magában foglalja, de bővített, gazdagított az 1901-től használt és a nemesi hagyományokra jobban utaló új címerpajzzsal, valamint a t

Tovább olvasom

Csepreg város

Vas vármegye

A kék színű, háromszög alakú pajzson ezüsttel ábrázolt háromtornyos városfal látható. A középső torony, mely egyben kaputorony, magasabb a két szélsőnél.

Tovább olvasom

Csér község

Győr-Moson-Sopron vármegye

Csér község címere kör alakú, pajzs alakban kék mezőben dombon álló fa, a fa két oldalán törzse mellett 8 ágú csillag, a pajzs mindkét sarkánál 3 szál búzakalász.

Tovább olvasom

Cserdi község

Baranya vármegye

Álló, csücskös talpú barokk tárcsapajzs, felül két hullámvonallal süvegezetten. A pajzs vörös mezejében két behajló sátor.

Tovább olvasom

Cserénfa község

Somogy vármegye

Háromszögpajzs kék mezejében zöld hármashalmon jobbra fordult aranygriff áll, felemelt jobbjában három levélből és két makkból álló arany cserfaágat tart, balját ragadozásra nyújtja.

Tovább olvasom

Cserépfalu község

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

A címer osztatlan aranymázas, kerek talpú doborpajzs, mely pajzsfőjének díszhelyén két kapanyél keresztezi egymást. A pajzsderék boglárhelyén helyezkedik el a stilizált eke.

Tovább olvasom

Cserépváralja község

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Egyenes állású, hullámos aranysávval két részre osztott csücskös talpú pajzs, melynek felső, kék színű mezejében zöld dombon álló ezüst kéttornyú vár áll, a pajzs két fölső sarkában egy-egy arany s

Tovább olvasom

Cserháthaláp község

Nógrád vármegye

A címer csücskös talpú, tárcsapajzs (eredeti magyar forma) ágasos hasítással.

Tovább olvasom

Cserkeszőlő község

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye

Cserkeszőlő címere álló, csúcsaiban csapott, csücskös talpú, négyelt pajzs. Jobb felső (1.

Tovább olvasom

Cserkút község

Baranya vármegye

Csücskös talpú a pajzs. Egy jobb harántpólyás címerpajzs (páros számú vonallal harántosztott) két mázzal, a kék és a fehér (ezüst) váltakozásával.

Tovább olvasom

Csernely község

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár gyűjteményében őrzi a település 1744-es évszámot viselő (feltehetően akkor készülhetett) pecsétnyomóját.

Tovább olvasom

Cserszegtomaj község

Zala vármegye

A címerpajzson a kék és a bordó szín, mely hosszában osztja ketté a pajzsot, két községet (Cserszeg és Tomaj) jelképez.

Tovább olvasom

Csertő község

Baranya vármegye

A címer álló háromszögű pajzs, kék mezejében behajló vörös sátor.

Tovább olvasom

Csesznek község

Veszprém vármegye

Az álló háromszögű pajzs vörös mezejében alul zöld hármashalom, felette faragott kövekből rakott, stilizált, pártázott ezüstvár, körkeretes fekete kapunyílásában felhúzott arany kapurostéllyal, fek

Tovább olvasom

Csesztreg község

Zala vármegye

Arannyal szegélyezett, felső szélén kettős íveléssel csipkézett, jobb és bal szélén ívelt, sarkainál harántosra vágott csücskös talpú a pajzs; kék mezejében törzséből háromfelé ágazó, dús lombozatú

Tovább olvasom

Csévharaszt község

Pest vármegye

A címer álló, kerek talpú, aljában öt ívvel tagolt, felül domború ívvel süvegezett tárcsapajzs. A pajzs kék mezejében alulról a pajzsderékig betolt ezüsték.

Tovább olvasom

Csibrák község

Tolna vármegye

Címerpajzs : A címertani pajzsformák koronkénti változásának megfelelő formájú, lekerekített oldalú háromszögű pajzs.

Tovább olvasom

Csikéria község

Bács-Kiskun vármegye

A község címere: három részre osztott pajzs, felül koronával.

Tovább olvasom

Csikóstöttős község

Tolna vármegye

Négy részre osztott a pajzs.

Tovább olvasom

Csikvánd község

Győr-Moson-Sopron vármegye

A község címere: aranyozott rámába foglalt, hagyományoshoz hasonló egyenes oldalakkal és tetővel rendelkező pajzs, amelynek alsó része két szembefutó hullámos vonallal egy csücsköt alkot.

Tovább olvasom

Csincse község

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Zöld halmon álló, háromszögletű, kék színű katonai pajzs, alul ezüst hullámpólyával, felül összerogyó, hátrafelé tekintő aranyszarvassal.

Tovább olvasom

Csipkerek község

Vas vármegye

A kék színű domborpajzs középtengelyében Szent Anna aranyköpenyes, koronás, glóriás ülő alakja előtt arany ekevas látszik. A trónustól jobbra termő szőlőhajtás, balra vörös csipkebogyók lebegnek.

Tovább olvasom

Csitár község

Nógrád vármegye

A negyedelt, átlósan kék-zöld színű pajzsmezőben négy címerkép látható. Ötlevelű korona díszíti a pajzsot. A negyedelt pajzsmező közepébe a vele azonos formájú szívpajzs került.

Tovább olvasom

Csobád község

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye

Álló, háromszögletű, kékkel és vörössel hasított a katonai pajzs, amelynek jobb oldali, kék színű mezejében kitépett arany égerfa lebeg, bal oldali, vörös színű mezejében pedig két ezüstpólya látha

Tovább olvasom

Csobánka község

Pest vármegye

Csücskös talpú az aranypajzs, közepén lebegő, barna törzsű és gyökerű, zöldlombos fa. A pajzstalpon ívelt vonalú fekete domb. A pajzsot két oldalán egy-egy ezüst, virágzó hársfaág tartja.

Tovább olvasom

Csöde község

Zala vármegye

Kék színű doborpajzsban a Zala folyót jelképező ezüst hullámpólyával vágott zöld dombon Szent Márton ezüsttel megfestett, lovon ülő, köpenyét karddal kettévágó alakja áll.

Tovább olvasom

Csögle község

Veszprém vármegye

Álló, vörös mező pajzsban, zöld mezőn egy felkantározott, jobbra vágtató fehér ló, zöld sabrakkal letakarva.

Tovább olvasom

Csókakő község

Fejér vármegye

Csókakő címere álló helyzetű, háromszögű pajzs, osztatlan kék pajzsmezővel.

Tovább olvasom

Csökmő nagyközség

Hajdú-Bihar vármegye

Csökmő nagyközség címere pajzs alakú, aranyszegéllyel. A pajzsmező alapszíne piros.

Tovább olvasom

Csököly község

Somogy vármegye

Pajzs: álló, csücsköstalpú tárcsapajzs kék mezejében zöld talajon álló, jobbra fordult, arannyal kantározott ezüst mén, aranyszegélyű vörös nyeregtakaróval.

Tovább olvasom

Csokonyavisonta község

Somogy vármegye

A település címere vörös háromszögpajzs, ezüstsátorral. Az első vörös mezőben lebegő ezüst kettőskereszt. A második (ugyancsak vörös) mezőben keresztbe tett kosaras kard és vadászpuska.

Tovább olvasom

Csolnok község

Komárom-Esztergom vármegye

Jobbról balra emelkedő ferde, ezüstszínű vonallal elválasztott pajzs alakú forma a címer, amelynek balra eső mezője fekete, a jobbra eső mező fűzöld színű.

Tovább olvasom

Csólyospálos község

Bács-Kiskun vármegye

Hasítással és ékkel három mezőre tagolt kerek talpú a pajzs.

Tovább olvasom

Csomád község

Pest vármegye

Álló, csücskös talpú pajzs kék mezejét bal haránt vörös pólya osztja.

Tovább olvasom

Csombárd község

Somogy vármegye

A címer: arannyal és kékkel vágott kerek talpú pajzsban a pajzs színeivel váltakozó színű, balra fordult griff, kitátott csőréből három kék lángnyelv tör elő.

Tovább olvasom

Csömend község

Somogy vármegye

A címer arannyal és kékkel vágott háromszögpajzs, felső aranymezejében a pajzs jobb felső sarka irányában átlósan repülő, mellén vörös tollú és hegyű fekete nyíllal átlőtt vörös fácánkakas.

Tovább olvasom

Csömödér község

Zala vármegye

Ezüsttel és zölddel hasított, álló, csücskös talpú a pajzs.

Tovább olvasom

Csömör nagyközség

Pest vármegye

A hagyományos pajzsalak negyedelt. Fő színei Csömör hagyományos kék, sárga (arany) színe. A jobb felső mezőben látható az ősláp stilizált képe.

Tovább olvasom

Csönge község

Vas vármegye

A címer formája fehér színű csücskös talpú pajzs, melyben három eszköz látható: kőhegyű dárda, csészemarkolatú kard és egy kasza.

Tovább olvasom

Csongrád város

Csongrád-Csanád vármegye

Címere: álló, csücskös talpú pajzs, kék mezejében lebegő vörös szívből három ágra bomló rózsatő növekszik, minden ágán levelekkel (2-3-2) és nyíló virággal.

Tovább olvasom

Csopak község

Veszprém vármegye

Ezüst (fehér) alapon kék, kontúrral meghúzott pajzs, benne arany (sárga) színű kétfarkú oroszlán, a pajzs mögött zöld színű szőlőlevéllel.

Tovább olvasom

Csorna város

Győr-Moson-Sopron vármegye

Címere csücskös talpú pajzs, aranyszínű kontúrral. Zöld a pajzsláb, amely a címer magasságának egynegyedéig tart.

Tovább olvasom

Csörnyeföld község

Zala vármegye

A település címerének heraldikai leírása:

Tovább olvasom

Csörötnek község

Vas vármegye

Álló, csücskös talpú a pajzs, a pajzsderékban hullámos ezüstpólya fehér (ezüst) és kék mezőkre osztja.

Tovább olvasom

Csorvás város

Békés vármegye

A kézbe fogott búzakalászok jelképezik minden csorvási ember kötődését a földhöz.

Tovább olvasom

Csősz község

Fejér vármegye

Csősz község címere úgynevezett csücskös talpú pajzson kék mezőben, zöld talajon, két lábon álló, nyelvét nyújtó, ordító, aranysárga színű, vörös nyelvű oroszlán látható, jobb mancsában vezéri boto

Tovább olvasom

Csővár község

Pest vármegye

Az önkormányzat címere: álló, háromszögű, vízszintes ezüst hullámpólyával vágott pajzs.

Tovább olvasom

Csurgó város

Somogy vármegye

Csurgó város címere félköríves, ún. címerpajzsban helyezkedik el, beszélő címer.

Tovább olvasom

Csurgónagymarton község

Somogy vármegye

Csurgónagymarton község címere három részre osztott háromszögpajzs. Az alsó harmad fekete színű, benne három természetes lebegő rózsa.

Tovább olvasom

Dabas város

Pest vármegye

A címer egyik szimbólumát a kisnemesi építkezés legjobb példájaként ismert klasszicista kúria adta.

Tovább olvasom

Dabronc község

Veszprém vármegye

Dabronc község címere álló, csücskös talpú tárcsapajzs, kék mezejében alul vízszintes ezüst hullámpólya, felette Szűz Mária "Napbaöltözött Asszony" típusú ábrázolása; a hullámpólyán nyugvó arany fö

Tovább olvasom

Dad község

Komárom-Esztergom vármegye

Arannyal keretezett ellipszis; alapszíne kék. Talpán öt zöld domb emelkedik. A címer tengelyében arany búzakalász, a pajzsfőn aranyszínű nap látható.

Tovább olvasom

Dág község

Komárom-Esztergom vármegye

A reneszánsz pajzs kékkel és vörössel bal haránt osztott mezejének alján hármas zöld halom, felette jobbról arany gabonakéve vörös rózsákkal teletűzdelve. Balról ezüstcsoroszlya és ekevas látható.

Tovább olvasom

Dáka község

Veszprém vármegye

Egyenes állású, kerektalpú, kék pajzsban a középtől kissé jobbra, hegyével felfelé, élével balra fordított lebegő ezüst csoroszlya, a cso

Tovább olvasom