Veszprém megye

Egyenes állású, kerektalpú, kék pajzsban a középtől kissé jobbra, hegyével felfelé, élével balra fordított lebegő ezüst csoroszlya, a csoroszlyától jobbra két egymást szárával keresztező lebegő arany búzakalász, a csoroszlyától balra hegyével felfelé, élével balra fordított ezüst ekevas lebeg.