JOGI SZABÁLYOZÁS

MAGYARORSZÁG CÍMERHASZNÁLATÁNAK JOGI HÁTTERE

  1. Alaptörvény
    Meghatározza a címer leírását: I) cikk (1) Magyarország címere hegyes talpú, hasított pajzs. Első mezeje vörössel és ezüsttel hétszer vágott. Második, vörös mezejében zöld hármas halomnak arany koronás kiemelkedő középső részén ezüst kettős kereszt. A pajzson a magyar Szentkorona nyugszik. (4) A címer és a zászló a történelmileg kialakult más formák szerint is használható. A címer és a zászló használatának részletes szabályait, valamint az állami kitüntetéseket sarkalatos törvény határozza meg.
  2. Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény
    A törvény meghatározza Magyarország címerének és zászlajának engedélyhez, ill. engedélyhez nem kötött használatát.
  3. A címert vagy a zászlót tartalmazó védjegy és formatervezési minta oltalmának megadásához szükséges engedélyről szóló 37/2012. (VIII. 22.) KIM rendelet
    A jogszabály rendelkezik a címer és a zászló védjegy- vagy formatervezési minta-elemként való használatára vonatkozó engedély megadásának részletes feltételeiről, valamint az engedélyezés eljárási szabályairól.