Pest megye

Álló, csücskös talpú pajzs kék mezejét bal haránt vörös pólya osztja. A pólya három arany gabonakalásszal díszített, amelyek egyenlő elosztásban helyezkednek el a tengely vonalán, a középső kalász két aranylevelet hordoz.

Az első mező jobb sarkában sugaras arany napkorong növekszik.

A természetes (barna) színű szántóföldön ezüstruházatú férfialak fordul és lép jobbra meztelen lábfejjel. Jobb kezével a tarisznyájából magot vet. Balra tőle (mintegy a háttérben) fiatalos nőalak (parasztasszony) áll szembefordulva ezüst-fekete ruházatban fejkendősen, kezében a még vetésre váró magvak kis zsákban.

A második mezőben ezüst evangélikus templom lebeg tornyával, kapujával szembefordulva.

A pajzs alatt négyszer hajtott fecskefarkas kék szalagon ezüsttel a CSOMÁD felirat.