Veszprém megye

Az álló háromszögű pajzs vörös mezejében alul zöld hármashalom, felette faragott kövekből rakott, stilizált, pártázott ezüstvár, körkeretes fekete kapunyílásában felhúzott arany kapurostéllyal, fekete ablakkal és lőréssel ellátott pártázott és csúcsos tetejű két belső toronnyal. A tornyok közt a várfalon nyugvó, közepén kereszttel ékesített ötágú gyöngyös, aranykoronán jobbra fordult könyökben hajlított páncélos ezüstkar gerezdes gömbfejű, ezüstbuzogányt tart. A címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével: CSESZNEK településnév.

A címer főmotívuma a vár, stilizált formában. Alatta a hármashalom zöldje, mely nemzeti színünk egyike. A régi pecsétkép motívumai: páncélos kar és korona – az egykori mezővárosi rangra utal.

A heraldikai mázak (fémek és színek) szimbolikus jelentése:

fémek:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség;

ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;

színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, örökkévalóság, szépség, egészség.