Vas megye

Vörös színű csücskös-talpú pajzs derékvonalában két arany csillag, felettük arany ekevas, alattuk arany csoroszlya lebeg.

A pajzs mögött arany pátriárka kettős-kereszt látszik.

A pajzsot alul PANNONIA SACRA (=szent Pannónia) feliratos ezüst (fehér) szalag övezi.

A szimbólumok jelentése:

A községi elöljárók hagyománytiszteletét bizonyítja, hogy közel öt évtizedes címertelenség után 1995-ben ismét a régi címert vették használatba.

Az 1907-ben megalkotott címert ekkor a falu híres szülöttének, Mindszenty Józsefnek bíborosi címeréből kölcsönzött külső díszekkel bővítették.

Csehimindszent község a XIV. századi oklevelekben 'Mendszent alio nomine Pogh' néven bukkan fel. Ebből arra következtethetünk, hogy eredetileg a – mai Potypuszta – birtok része lehetett és az Árpád-korban a falu később Mindszentek tiszteletére emelt templomának révén kapta napjainkban is használt nevét.

A község első negatív vésetű, 32 mm átmérőjű kerek pecsétjének lenyomatával az 1857-es kataszteri térkép záradékában találkozunk.

A pecsétmező közepében ekevas és csoroszlya látható.

Körirata: MINDSZENTI HELYSÉG. A betűk egyenetlensége, a véset primitív volta alapján feltételezzük, hogy nem pecsétkészítő ötvös műhelyében, hanem ilyen mesterséghez nem szokott, valószínűleg analfabéta kőművessel késszítették a pecsétnyomót, amelyet festéklenyomatos hitelesítésre egészen a századfordulóig használtak.

1907-ben a községnév kataszter elkészítésekor Csehimindszent elöljárói a hagyományok iránt érzett tiszteletből új bélyegzőjük vésésekor a régiszimbólumok felhasználásával vörös községi címert készíttettek. A vörös csücskös-talpú pajzsban a lebegő arany ekevas és csoroszlya között két arany csillag látható.