Komárom-Esztergom megye

Álló háromszögű a pajzs, vörös cölöppel ékített ezüstmezejében alul vízszintes kék hullámpólya. A hullámpólya feletti vörös mezőben egymás alatt lebegő, nyolcágú aranycsillag és ívesen szélesedő szárú, aljában szegvégű arany apostoli kettőskereszt. A szélső ezüstmezőkben egy-egy cölöpösen állított, felfelé irányuló vörös nyílvessző. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, alul közös tőből ágazó és két-két arany fürttel ékített leveles zöld szőlőinda övezi.

A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves szalagon feketével nagybetűs CSÉP felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A nyílvesszők arra utalnak, hogy a község területén már honfoglaló őseink megtelepedtek. A vörös-ezüst színpár jelzi, hogy Csép már Árpád-kori okleveleinkben lakott helyként szerepel. A Császár-eret, mely mellett a község elhelyezkedik, a hullámpólya jelképezi. A lakosság református és katolikus vallását szimbolizálják a nyolcágú aranycsillag és az arany apostoli kettőskereszt. A szőlő jelzi a jelentős hagyományokkal rendelkező szőlőtermesztést és a község hegyközségi rangját.

A heraldikai mázak - fémek és színek - jelentéstartalma:

Fémek:

Arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség

Ezüst (Hold): bölcsesség, őszinteség, ártatlanság, tisztaság, szemérmesség

Színek:

Vörös (Mars) hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség

Kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló-képesség, bizalom

Zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, remény, szépség, örökkévalóság.