Zala megye

A település címerének heraldikai leírása:

Álló, háromszögű pajzs vörös mezejében zöld hármashalom, középsőjén nyugvó arany heraldikai koronából növekvő, arany szőlőtőke két egymást keresztező indával, rajtuk egy-egy szőlőfürttel és két-két levéllel. A szőlőtőkét jobbról a koronából kihajló leveles arany búzakalász, balról leveles arany kukoricaszár kíséri. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, szárukon alul keresztbetett és aranytermésekkel ékített leveles zöld faág övezi: jobbról tölgy, balról bükk. A címer alatt lebegő, hármas tagolású íves aranyszalagon feketével nagybetűs CSÖRNYEFÖLD felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.