Hajdú-Bihar megye

Csökmő nagyközség címere pajzs alakú, aranyszegéllyel. A pajzsmező alapszíne piros. A pajzsmező felső részében két ezüstszínű toronnyal ellátott barna színű várfal, mely felett kiterjesztett szárnyú, jobbra néző ezüstszínű sas, a sas felett pedig aranyszínű ötágú korona. A pajzsmezőben, a tornyok mellett kívül egy-egy aranyszínű búzakalász helyezkedik el.

Csököly község

Pajzs: álló, csücskös talpú tárcsapajzs kék mezejében zöld talajon álló, jobbra fordult, arannyal kantározott ezüstmén, aranyszegélyű vörös nyeregtakaróval. Hátán Szent Márton ül természetes színében, ezüstpáncélban, aranyszőke fején ezüstprémes vörös süveggel. Fejét arany dicsfény övezi. Vállán vörös palást, melyet elöl aranyboglár fog össze. Aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű kardjával, a baljával felemelt és kitárt palástját szeli.

Sisak: szembe fordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített heraldikai aranykoronával.

Sisakdísz: két kihajló arany búzakalász között zöld száron három vörös szamóca.

Takarók: mindkét oldalon kék-arany.

Felirat: a címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével nagybetűs CSÖKÖLY felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A címerkép megfogalmazásához a szfragisztikai (pecséttani) hagyományok és a település jellemzői adtak támpontot.

A címerterv a régi pecséteken is látható, klasszikus címerformát követi, vagyis a pajzsot a külső díszekkel, a sisakkal, takarókkal és sisakdísszel. A régi címerkép sisakdíszéből meghagyott két kalász között szerepel az itteni jellegzetes szamócatermesztésre utaló gyümölcs.

A pajzsban a címerterv Csököly védőszentjét, Szent Mártont ábrázolja az ikonográfiai hagyományoknak megfelelően, amint köpenyét kardjával kettészeli, hogy azt odaadhassa majd a koldusnak. A hagyományosan ifjú lovagként ábrázolt szent a hagyományok szerint Szombathelyen született, ezért kultusza igen elterjedt hazánkban, és a címerbeli kép jelenete rajta keresztül az egyháznak, a cselekvő felebaráti szeretetnek, a gondoskodásnak, valamint az irgalmasság cselekedeteinek a szimbólumává vált. A védőszent megjelenítésén túl a gondoskodó, odafigyelő önkormányzatot és az egymást segítő, összetartó lakosságot egyaránt jelképezi.

A heraldikai mázak (fémek és színek) jelentése:

arany (Nap): értelem, ész, hit, fenség, tekintély, erény, erkölcsösség;

ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség;

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

kék (Jupiter): elvhűség, állhatatosság, ellenálló képesség, bizalom;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, örökkévalóság, remény.