Vas vármegye

Sötétkék színű, alul középen hegyes, a függőleges tengelyben, doborpajzs alakú a címer. A pajzs hosszanti tengelye 1,4-szerese a pajzs felső élének. A pajzs felső éle egyenes vonalú. Az oldalélek a pajzs magasságának 74%-áig párhuzamosak, az alsó rész onnan félkörívvel csatlakozik a középtengely felé, és a középtengelynél kissé kihegyesedik, megtörve a félkörívet.

A pajzson belül a középtengelyre szimmetrikusan az alsó kihegyesedő résztől kiindulva zöld színű hármashalom látható, középső részének felső magassága a címer alsó részéből indulva, annak függőleges középvonalának 21%-áig terjedhet.

A hármasdombon ezüstszínben páncélos vitéz áll, jobb kezében markolatos kardot tart, míg bal kezét a háta mögé helyezi. Bal oldalán a kard tokja üresen lóg, két helyen történő felfüggesztéssel. A vitéz sisakrostélya leeresztett, a sisak tetejéről tolldísz omlik hátra.

A vitéz elhelyezkedése teljesen szimmetrikus a középső tengelyhez. Páncélos lábai a hármashalom középső, kiemelkedő részéhez sarokkal kapcsolódnak mindkét oldalon.

A címert fekete kontúrvonalak szegélyezik. A vitéz alakját szintén fekete vonalak törik meg.

A címer alatt teljesen szimmetrikusan a címer középtengelyéhez igazodóan egy ezüstszalag látható, melyen a középhez igazított a felirat: "ZSENNYE COMMUNITAS".