Tolna vármegye

A címerpajzs a magyar címertani pajzsformák koronkénti változatának megfelelő formájú,

háromszögű pajzs. Felosztása: hármas felosztású egyszer hasított és egyszer vágott.

Színei: a pajzs körvonalát arany (fémszín) szegélycsík határolja.

- A hasított első mező (heraldikai jobb oldal) színmáza vörös alapszínű.

- A hasított második mező (heraldikai bal oldal) színmáza kék alapszínű.

- A harmadik mező a vágott pajzsrész színmáza zöld alapszínű.