Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye

A község címerének egy régi, 1834-ben készült pecsétábrázolás adott támpontot. A címeren szereplő, kivont kardot tartó lovas huszár, az ezüstsisak és az ötágú sisakkorona a nemesi községek általános jelképét tükrözi, míg a sisakkoronából kihajló két arany búzakalász és három ezüsthal az itt élők életmódját jelképezi.

A pajzs klasszikusan egyszerű vonalú.

A címeren a mázak, színek a címertan szabályainak megfelelően jelennek meg.

A színek jelentései:

- arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, erény, erkölcsösség;

- ezüst (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, őszinteség, szemérmesség;

- vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

- kék (Jupiter): szabadság, szeretet, remény, boldogság, szépség, egészség.