Pest vármegye

Gödöllő város címerének pontos eredetét még ma is homály fedi.

Csücskös talpú pajzson jobbra néző ábrázolásban kiterjesztett szárnyú pelikán a fészkében önvérével táplálja fiókáit. A mellét föltépő, fiókáit saját vérével föltámasztó pelikán motívumát gyakorta megtaláljuk a későközépkortól megjelenő címerkultusz idején is. Több tucat magyar nemesi család címerében fő motívumként vagy egy elemként szerepel, s általánosságban elmondható, hogy adományozása, a pelikán motívumának címerbe emelése az önfeláldozás, az áldozatvállalás jutalmazása révén történt.

A pajzson csőrsisak, melyből három kalász fut. A címer pajzsa kék, benne a pelikán ezüstszínű, a pajzstakaró belső fodrai kék, illetve vörös színűek, külseje ezüst. Az ábrázolásokon megjelenő három kalász valamikor a sisak tolldísze volt (általános jelenség az ilyen típusú átalakítás, de a heraldika szabályainak nem megfelelő).

A címer színezete: kék mezőben, ezüstfészkén ülő, ezüstpelikán, mellének vérével három fiókáját táplálja. A sisakon leveles, zöld-vörös ékkövekkel kirakott, fehér gyönggyel díszített rangkorona, belőle levelekkel övezett három arany búzakalász. A sisaktakarók jobbról kék-ezüst, balról vörös-ezüst színezetűek.