Vas vármegye

Gersekarát község Gerse és Karátföld községek egyesítésekor 1950-ben keletkezett.

Mindkét község már a középkortól fogva ismert. Gerse első említése 1272-ből, Karátföldé 1313-ból származik.

Nincsen írásos bizonyíték arról, hogy bármelyik is pecsétet használt volna a középkorban, és nem ismert pecsétes iratuk Mária Terézia korából, az úrbérrendezés időszakából sem, pedig II. József uralkodásának idejéből, amikor a jobbágyrendelet kapcsán a községek helyzetét rendezték.

Karátföld község első pecsétje a 19. sz. 50-es éveiből ismert. A 24x20mm átmérőjű ellipszis alakú pecsétben pálmaágaktól övezett két lábon álló, jobbjában szablyát markoló oroszlán látszik. A pecsétmező felső szélén K F H P monogram olvasható. A betűk a Karátföld Helység Pecsétje szavak rövidítésének értelmezhető.

A pecsétet a község egészen a századfordulóig használta és azt teljes egészében, megújítva pecsétjébe vésette 1907-ben, amikor a községek névtörzskönyvezése kapcsán valamennyi Vas megyei község megújította pecsétnyomóit. A fentebb leírt oroszlános szimbólumot ekkor a községi képviselőtestület - minden valószínűség szerint élő hagyomány alapján - ekkor vörös pajzsban ábrázoltatta.

Gerse község pecséthasználatára vonatkozólag kevesebb adatot sikerült megtalálnunk. A 19. századi főszolgabírói irattárak anyagából csak az 1876-os évből került elő az első pecsétes gersei irat. A 22mm átmérőjű, kerek pecsétnyomó közepén egy búzakéve látszik, körirata: GERSE KÖZSÉG P. Ez a pecsétnyomó egészen 1907-ig használatban maradt, de a pecsétújításkor a gersei képviselőtestület már nem érezte szükségét, hogy a régi szimbólumot pecsétjébe emelje. Az így megújított pecsét körirata: VASVÁRMEGYE GERSE KÖZSÉG 1907.