Vas vármegye

Kék színű doborpajzsban két egymással szembefordult, szablyát emelő, kétfarkú aranyoroszlán áll. A pajzsot, amelyen nemesi lombkorona van, jobbról és balról szárukkal összekötött pálmalevelek szegélyezik.

Gérce község lakói kisnemesek voltak. A kúrialista községek pecsétjeiben (így Gércén is) a nemesi címerhasználat tipikus szimbólumai a bátorságot és az erőt jelképező oroszlán, valamint a köznemességet megillető lombkorona szerepelnek.

A kardot markoló oroszlán a török háborúk után jelent meg a 'vérrel szerzett nemesség' jelképeként a nemesi címerekben, de mivel a nemesség az Aranybulla kiadása óta a 'vérével adózott', ezt a szimbólumot külön adomány nélkül használhatták a nemesi községek is.

Napjainkban a gércei címerben látható két oroszlánt az egyesült Gércét és Tacskándot, illetve a két falu nemességét jelképező szimbólumként is felfoghatjuk.