Zala vármegye

A címerpajzs ívelt talpú háromszögű pajzs. A pajzs kék mezejében lebegő, kiterjesztett szárnyú fehér galamb, lábával arany lúdtollat tart. A pajzsmező alsó részében zöld hármashalom látható, második völgyéből ezüsthullámos forrás indul a jobb oldali pajzsszélig.

A pajzs jobb és bal oldalát koszorúszerűen elhelyezett, jobb oldalán lebegő zöld szőlőlevélfonat két fürt aranyszőlővel, bal oldalán lebegő arany búzakalászfonat díszíti.

A címerpajzs alatt lebegő aranyszalagon fekete betűkkel a felirat: GELSE.

A címerpajzsra emelt zöld "hármashalom" (domb és völgy váltakozása) Gelse község földrajzi elhelyezkedésének, a völgyből kifolyó ezüstfolyam a hasznosításra váró termálvíz jelképe.

A pajzs jobb és bal oldalát koszorúszerűen elhelyezett szőlőlevél- és búzakalászfonat veszi körül. Gelse község lakóinak életében mindig fontos szerepet játszott a mezőgazdaság, a szőlő- és növénytermesztés. Erre utal a község 1855. évi címeres pecsétje is.