Fejér vármegye

A négy részre osztott csücskös talpú pajzsban (két része bauxit színű, két része zöld-kék színű) szőlő és fa található. A pajzs közepén a pecsét, amely kör alakú, körirata: GÁNTH 1193-1994, középrészben gabonakéve, attól jobbra kasza, balra eke és egy szarvas.

Árpád-kori oklevelekben 1193-ban fordul elő először a település említése. Ekkor III. Béla a települést a székesfehérvári kereszteseknek adományozta. A török hódoltság alatt lakatlan, puszta településsé vált. Benépesítésére a XVIII. század közepén került sor. Gánt község esetében a XIX. század első feléből származó pecsétlenyomat maradt fenn.