Hajdú-Bihar vármegye

Noha Gáborján nem tartozott a tulajdonképpeni bihari kishajdú városok sorába, szabadalmas helynek számított, s mint ilyen, rokon kiváltságokkal rendelkezett a hajdúvárosokéval.

Történelmi címerképe ugyanis rokon a bihari kishajdú városokéval, s az a katonai erényt, vitézséget örökíti meg

Kék színű, csücskös talpú címerpajzsban a pajzs alsó negyedében, zöld színű mezőben vörös kucsmát Bocskai-sapkát, zsinóros, zöld színű ruhát, vörös csizmát viselő hajdúvitéz áll, jobb kezében kivont, görbe szablyával, bal kezében pedig levágott, ellenséges, török fejet tart. A település hiteles címereként ezt kell jogaiba visszaállítani.