Hajdú-Bihar vármegye

A falu jobbágy mivoltával, mezőgazdasági-paraszti jellegével áll összefüggésben a címere, mely búzakék alapszínű, csücskös címerpajzs aranyszegéllyel. A középen álló férfialak (heraldikailag) a bal kezében három aranyszínű búzakalászt tart, jobb kezében pedig hegyével kifelé néző ezüstszínű aratósarlót. A három búzakalász együttes ábrázolása a címerképeken gyakori, s a szimmetrikus ábrázolás lehetősége mellett mágikus jelentést is hordoz. Az aratósarló a betakarítás módjára is utal.