Zala vármegye

Fityeház község címere a Mura menti horvát település jellegzetességeinek motívumait hordozza. A motívumok a heraldika előírásainak megfelelő elrendezéssel, formákkal, színekkel töltik ki a címerpajzs felületét.

A fő motívum Fityeház természeti környezetété jelzi - a tölgy az életerő szimbóluma. A címerpajzsot lágyan metsző kék hullámsáv a Mura, melynek mindkét partján horvát ajkú, horvát kultúrájú emberek élnek. A horvát címerből átvett piros-fehér kockás felület a zöld mezővel magyar tricolort alkot, mely a címer alapját adja. A sárga szegélyek aranykeretnek felelnek meg, s a szülőföldhöz való ragaszkodást jelzik.