Tolna vármegye

A címer általános leírása: álló, háromszögű pajzs vörös mezejében ormozottan határolt arany pajzsláb. A vörös mezőben növekvő helyzetű, jobbra fordult, ágaskodó ezüstmén, mellső lábaival egymáson keresztbetett három arany nyílvesszőt tart. A címerpajzsot két oldalról egy-egy, alul közös tőből ágazó, két-két aranyfürttel ékesített zöld szőlőinda kíséri. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a nagybetűs felirat: FELSŐNYÉK. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A fémek és színek jelentése:

Fémek:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség;

ezüst: (Hold): bölcsesség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Színek:

vörös (Mars): hazaszeretet, önfeláldozás, tenni akarás, nagylelkűség;

zöld (Vénusz): szabadság, szeretet, szépség, örökkévalóság, egészség.