Vas vármegye

Hasítással kettéosztott vörös-ezüst színű, csücskös talpú a pajzs, jobb oldalán hegyével lefelé, élével jobbra fordított ezüst ekevas lebeg, bal oldalán zöld talajon kék ruhás, aranycsizmás, vörös süveges magyar vitéz áll, jobbjában kivont szablyát, baljában harci buzogányt tart. A pajzs felett rostélyos lovagi sisakon arany lombkorona látszik. A pajzsot jobbról kék-arany, balról vörös-ezüst foszladék övezi.

A szimbólumok jelentése:

A Maráczy Család 1700. szeptember 19-én Szombathelyen, a megyegyűlésen bemutattatott, 'mint új nemes'. A Maráczy család vitézségét ábrázoló magyar vitéz a község múlthoz való feltétlen ragaszkodását, míg a címerpajzsban szereplő ekevas a mezőgazdaságból való megélhetési lehetőséget jelenti.