Baranya vármegye

A címer csücskös talpú, kék huszárpajzs, arannyal szegélyezve.

A pajzs kék mezejének közepén a pajzstalpból növő - természetes színű - halmon egyiptomi keresztben végződő ezüsthorgony áll, melyet jobbról és balról egy-egy kétfarkú, aranyoroszlán őriz. Formájával a pajzs a Tinódi által megörökített "kozári viadal" emlékének adózik. A címer motívumai közül az oroszlánok a hősi múlton kívül a térség török utáni birtokosára és benépesítőjére, az Esterházy családra, illetve az uradalmi alközpont jellegre is utalnak.

A pajzsfő közepén hatágú ezüstcsillag lebeg. A pajzsot bíborral bélelt ötágú aranykorona fedi/zárja.

A horgony a megtelepülők, mindenekelőtt a főként vízi úton érkező németség, hitét (és reményét) jelzi, a korona pedig a helység megkülönböztetett, kiváltságos helyzetére, a Hegyháti (Mecsekháti) járás első mezővárosára utal.