Baranya vármegye

A címerpajzs tetején aranysárga színű, barokkos díszítés. A szín utal a régi, történelmi időkre, a nemességhez való tartozásra, lásd egytelkes nemesek, és a református templom barokk stílusára. A pajzs tárcsapajzs, mégpedig kicsit karcsúsított, modernizált változatban. Széle fekete vonallal kiemelt. A pajzs alatt a csücskös részbe beleérve világoskék színű szalag, két vége megtörve. A szalagban fekete nagybetűkkel a település neve: BOTYKAPETERD. A pajzs kétszer vágott. Felső vágott része kék színű, benne kardot tartó kéz. E motívum a község harcos múltját jelenti, elsősorban a közeli Szigetvára miatt a környék lakóinak a törökkel való küzdelmeit jelképezi. A kard az Eszterházyak címerében is megjelent, mindkét település hosszú ideig Eszterházy-birtok volt. A pajzs vágott alsó része barna színű, ferdén keresztbe csíkozott rész, amely jelzi a földet. E motívum megjelent Botyka 1784-es, első ismert pecsétjében. A föld felett a református templom stilizált változata utal az itt élők vallására és templomukra. A templom felett balra szárában alul összekötött sárga színű búza csokor. E motívum látható Botyka 1784-es, első ismert pecsétjében. A templomtól balra szőlő, zöld terméssel, két zöld levéllel. A templom felett jobbra ezüstfehér színű, lebegő ekevas, valamint csoroszlya, amelyek élükkel egymás felé fordulnak. A föld, a szőlő, a gabonacsokor, az eke, a csoroszlya bizonyítja: Botyka és Kispeterd életében fontos szerepe volt a mezőgazdaságnak, a növénytermesztésnek, ezen belül is a gabonatermesztésnek, a szőlőtermesztésnek. A búzamotívum a reménységet, a jövőbe vetett hitet is mutatja. A templomtól jobbra sárga színű csillag stilizált változatban, jelezve a reménységet és a református templomok jelképét.