Hajdú-Bihar vármegye

Kék alapú címerpajzsban három búzakalászt tartó jobb kar, a búzakalász aranyszínű, a kar pedig "természetes színű" barnásvörös, beleillik a korabeli magyar jobbágyfalvak címerábrázolásaiba. A címerkép közepén három búzakalászt tartó kar látható (a föld termése kiemelkedő helyet foglalt (és foglal) el a magyar parasztság gondolatvilágában).