Fejér vármegye

Függőleges állású, háromszög alakú, kék pajzs, a pajzsban levő címerkép egy függőleges, egy jobbra és egy balra hajló arany búzakalászt ábrázol, a pajzsderékban jobb oldalt ekevas, bal oldalt toll, tölgyfaág két levéllel és három makkal, a pajzstalp közepén egy méhkas, és tőle jobbra is, balra is tölgyfalevél van.

A pajzson jobbra forduló, dőlt, csőrös sisak, rajta leveles díszítő korona, amelyből fehér (ezüst) szarvas ugrik elő, a pajzson levő sisak vagy oromdísz körül kék-sárga (arany) színű szalagok alkotnak tekercset, amelyek a pajzs, vagyis a címer színeit viselik.

A címerkép arany búzakalászai és az ekevas a fejlett mezőgazdaságot, a tölgyfaág a határban levő hatalmas erdőségeket, az erdőgazdálkodást és állattenyésztést, a méhkas feltehetőleg a lakosság szorgalmát, gazdagságát, a toll pedig a tudomány, művészet és irodalom helybeli művelését kívánja jelképezni.

A címer második fő alkotórésze a sisak, amely a csatasisakok csoportjába tartozik, és a bicskeiek számos csataeseményét, védelmi és támadó harcait példázza.

Az oromdísz: a sisakkoronából kiugró fehér (ezüst) szarvas valószínűleg a vidék ősrengetegeiben lezajlott vadászatoknak állít emléket.

A leveles, díszítő korona alól kibúvó kék és sárga (arany) szalagokból összeállított tekercs a címer eredeti színeit mutatja.