Fejér vármegye

Címerének pajzsa háromszögletű, enyhén ívelt alsó résszel. Közepén vágott. A felső mező világos kobaltkék, az alsó mező világos cinóbervörös. A felső, világos kobaltkék mezőben kettős címerkép helyezkedik el: jobb oldalon egy szál stilizált búzakalász, középen három, ettől jobbra-balra három-három búzaszemmel, de csak a felső magvakból kiinduló 5 szakállszállal. Ez a kalász jelképezi a község régi és jelenlegi tevékenységét (mezőgazdaság).

Ugyanezen mező bal oldalán a község névadó besenyő múltjára utaló három arany nyílvessző található: az egyik, a középső heggyel felfelé helyezett, a másik kettő pedig heggyel kifelé helyezett, úgy hogy a köteg egyenletes kiosztású. A három nyílvessző tollazott.

Az alsó, világos cinóbervörös mezőben három stilizált arany rózsa található. Az első, a közel háromszögletű mező csúcsánál, a másik kettő e fölött részarányosan helyezkedik el a pajzs függőleges középvonalától jobbra és balra. A rózsák a régi földbirtokos Szapáry család címerének elemei.