Baranya vármegye

A címer csücskös talpú pajzs, a címerfőben vízszintes pólyában három, ezüstszínű tölgylevél, mely a falu életét és természettel való kapcsolatát jellemezte. A bíbor színű címermezőben kék sátor emelkedik ki a pólya széléig, benne egymás mellett hegyével felfelé mutató, élével ellentétesen álló ekevas és csoroszlya lebeg. A bíbor mezőben a sátor két oldalánál egy-egy aranyszínű heraldikai rózsa lebeg, mely egyben színével, formájával, szimmetriájával az életet jelképezi. A pajzs felett BASAL felirat olvasható.