Somogy vármegye

Barcs címere összetett pajzs: az öregpajzs háromszögű, fent hasítással, a pajzsderék és -talp találkozásának magasságában ívelt domború vonallal osztott (harmadolt). Jobb oldali vörös mezejének pajzsfő magasságában három hatágú aranycsillag található, közepén jobbra néző arany, vágott vadkanfő helyezkedik el. Bal oldali kék mezejében jobbról sugárzó arany Nap van, részben takarásban, középütt kiterjesztett szárnyú, szembeforduló jobbra néző aranysas lebeg, lent zöld halmon háromágú keresztes korona áll. A domború ív alatt zöld mezőben jobbra kinyúló, vágott, vörös inges, ezüst kézfejű kar három szál természetes színű gabonát tart.

A boglárpajzs szintén háromszögű, ezüstmezejében három zöld tölgylevél felett három természetes színű makk helyezkedik el. A pajzson lebocsátott rostélyú, természetes színű harci sisak látható, nyakában ezüstmedállal, rajta háromágú, keresztes, arany sisakkoronával. A foszlányok: jobbról kék és arany, balról vörös és ezüst.

A jobb oldali mező a nagy forgalmú kereskedelmi átkelőhelyre és a török korra emlékeztet, amikor a Zrínyiek ellenőrizték a vidéket (a barcsi török erősséget 1664-ben Zrínyi Miklós fel is égette).

A jobb képmező a Széchenyi-család egykori birtoklására emlékezve lényegében stilizáltan az ő címerüket hozza. A vidék gazdag termőföldjeire és az itt élők szorgalmára apellál az alsó zöld mezőben levő gabonát markoló kar. A híres évszázados Dráva menti mocsári tölgyeket idézi a boglárpajzs.