Baranya vármegye

Álló, háromszögű a pajzs, kék mezejében alul zöld hármashalom, rajta Sárkányölő Szent György alakja: félig jobbra fordult, ágaskodó, fejét balra vető ezüstmén, arany szerszámozással és zöld nyeregtakaróval, melyen Szent György ül természetes színében, ezüstpáncélban. Mellvértjén vörös latin kereszt, öltözetén vörös palást, melyet nyakban aranyboglár fog össze. A palást a levegőben úszik utána. Vörös tollazattal ékített, feltolt rostélyú ezüstsisakkal fedett fejét aranyglória övezi. Két kezével aranylándzsát markol.

A lándzsát felső végén vörös kereszttel ékített, fecskefarok-végződésű ezüst, balra lobogó zászló díszíti. A lovagszent a lándzsát a balra fordult, fejét hátravető, négylábú, ezüstszárnyú sárkány torkába döfi.

A pajzsot két oldalról egy-egy, szárán alul összekötött arany búzakoszorú övezi. A koszorúval övezett címerpajzs alatt lebegő, hármas tagolású, fecskefarok végződésű íves aranyszalagon feketével BARANYASZENTGYÖRGY felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.