Baranya vármegye

Álló, háromszögű a pajzs, vörös mezejében alul hármashalom, ennek zöld mezejében lebegő helyzetű, állított és élükkel jobbra fordított ezüst ekevas és csoroszlya. A halmok felett növekvő helyzetű, jobbra fordult, kettős farkú, ágaskodó ezüstoroszlán, felemelt jobbjában aranymarkolatú és védvasú, ezüstpengéjű szablyát, baljában latin aranykeresztet tart. A címerpajzsot két oldalról egy-egy alul közös tőből ágazó, két-két arany fürttel ékített zöld szőlőinda övezi. A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves arany szalagon feketével BARANYAJENŐ felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.