Hajdú-Bihar vármegye

Címere álló, csücskös talpú, vágott pajzs; a pajzstalp zöld; a kék pajzsfőben balra néző és bal lábával legyezőszerűen három búzakalászt tartó aranytúzok áll; a sisak: jobbra fordult csőrsisak (a pajzs mögé és nem a pajzsra helyezve), a sisakdísz: leveles koronából kinövő három arany búzakalász; takaró: balra vörös-ezüst, jobbra kék-arany.

A címer ősi címerábráját egy elkallódott (ma már csak idős Varga Antal közléséből ismert) középkori pecsétnyomóból vette. A túzok (a nagy európai síkságok és puszták soha nem domesztikált, s a balmazújvárosi Kisszeg kivételével napjainkra Magyarországon szinte teljesen kipusztult madara) a táj különleges faunáját jelzi, és a szabadságot jelképezi. A búzakalász - archaikus elnevezéssel az "élet" szimbóluma, mely egyúttal utal a település lakóinak a múltban és a jelenben is legfontosabb tevékenységére: a mezőgazdaságra, az "élet" megtermelésére, az életért (a létért) folyó küzdelemre.