Veszprém vármegye

Arannyal és zölddel hasított háromszögű pajzs első mezejében zöld szőlőmetsző kés, élével előre, második mezejében ugyanarra forduló arany nádvágó kés.

A pajzs – színváltással – zölddel és arannyal szegélyezve.

A kéziszerszámok az emberi munkát, ember és természet kölcsönös egymásrautaltságát, a helyi hagyományok fontosságát jelentik.

A pajzs zöldje a szőlőművelésre, a termékenységre, az arany a sárguló nádra, az aranyszínű borra, az értékteremtő munkára emlékeztet, a zöld és az arany váltakozása az évszakok örökös váltakozására, a természet körforgására, szakadatlan megújulására utal.