Veszprém vármegye

A címeren vágott és felül hasított, egyenesen álló a pajzs, első mezője vörössel és ezüsttel hétszer vágott, a bal oldalon vörös mezőben hatküllős aranyozott lebegő kerék. Az alsó kék mezőben ezüstözött fészkében ülő kiterjesztett szárnyú pelikán három, ezüstös fiókáját saját vérével táplálni látszik.

Az első, sávozott mező - mely egyezik államcímerünk jobb oldalával - jelzi, hogy a község régi magyar település, egyben az itt lakó emberek magyarságának és rendületlen hazaszeretetének a jelképe is. Az aranyozott kerék a falu legrégebbi - egy 18. századi pecsétnyomóról ismert - szimbólumaként került a címerbe. (A kerék - mint Árpád-kori motívum - a Káta nemzetség jelképe volt; a nemzetség és a település korai története közötti esetleges összefüggés még nem tisztázott. De a falu múltjának és egész történetének szimbóluma is lehet, mely - a kerékhez hasonlóan - a sok nehézség és akadály ellenére is mindig továbbhaladt.)

Az alsó mezőben látható, fészkében ülő és saját vérével fiait tápláló pelikán az odaadás és az önfeláldozás jelképe: a falu lakossága számtalanszor adta bátorsága tanújelét a megszállókkal szemben. Másik jelentése az eredete: a címerkép, a községben a 18. századtól birtokos németújvári gróf Batthyány-család címerének egyik részlete. (A grófi család első, 1500-ban nyert címerében már szerepelt a fiait tápláló pelikán, melyet a későbbi rangemelések alkalmával is megtartottak.) Ezért a hagyományok őrzésének és ápolásának szimbóluma is a címerkép felvétele az új pajzsba, folyamatos kapcsolatot jelképez a község régi és újkori jelvényei között.