Bács-Kiskun vármegye

Baja város címere - felül koronával díszített - barokk rámás, tárcsa alakú pajzson búzavirág kék mezőben, zöld talajon álló, barna törzsű, zöld levelű, arany gyümölcsű almafa, amelynek törzsén körülcsavarodó zöld kígyó kúszik felfelé. Az almafa alatt a pajzs jobb oldalán meztelen, természetes színű férfialak - a bibliai Ádám -, a pajzs bal felében a férfialak felé forduló, meztelen, természetes színű nőalak - a bibliai Éva - áll, almát nyújt Ádámnak. A címerrajz a város történetének egy fontos mozzanatát meséli el: a várossá nyilvánításra, a születésnapra, december 24-ére, Ádám és Éva napjára utal, több tehát egy bibliai jelenetnél.

Baja város címerének oromdísze a leveles korona, melynek stilizált alakja, a kör a tökéletességet, a világmindenséggel való szoros kapcsolatot jelképezi. Gyűrűként egyesíti, ami fölötte és alatta van, de egyben az égi és a földi világ határát is kijelöli. A korona és a címer barokk rámájának színe aranysárga, az örökkévalóság és halhatatlanság szimbóluma. A barokk ráma csigavonalaival a ciklikus ismétlődés jegyében a kibontakozást, növekedést, fejlődést, így az élet ismétlődő ritmusát, ugyanakkor a megérkezést, bezárulást is jelképezi. Összességében a természet évenkénti pusztulásának és újjászületésének szimbóluma, ami a teremtéstől a világ végéig tart. A ráma csigavonal motívuma ugyanakkor utal a város címerének másik két fontos elemére: a kígyóalakra és a vízre is, mert szimbóluma az ősvíznek, melyből minden élet ered, s mely a város életében mindig meghatározó szerepet játszott. De út és időjelkép is, mely hol egy-, hol kétirányú, egymással ellentétes erők, mozgások kifejezője lehet.

A címer aranysárga színe az örökkévalóságot, a halhatatlanságot, búzavirágkék színe a tisztaságot, igazságot és hűséget, zöld színe az újjászületést és egészséget, barna színe pedig az alázatot jelképezi.

A bibliai almafán nyolc aranygyümölcsöt láthatunk. A számszimbolika szerint a nyolc a kozmikus egyensúly száma, a világmindenség rendjét szimbolizálja. (Noé bárkájában is nyolc lélek menekült meg, s ezért ez a feltámadás előképeként is felfogható.) Éva egy aranyalmát nyújt Ádámnak, s ez az egyes szám a tett szimbóluma.

Így alkothat tehát Baja város címerében a korona, a barokk ráma, a bibliai jelenet, a szám és szín szimbolika egy újra és újra kinyíló és bezáruló jelképrendszert.