Csongrád-Csanád vármegye

Ásotthalom címere álló, négyelt doborpajzs, amely szándékosan közelít a pásztortarisznya-forma felé.

A jobb felső, kék mező zöld udvarán enyhén balra forduló ezüstbárány néz szembe, mellette balra aranyos kampójú fekete pásztorbot van a földbe szúrva.

A bal felső, vörös mezőben fekete-ezüst töviskoszorúba foglalva aranyszívből felcsapó aranyló lángokból aranyos kereszt növekszik.

A jobb alsó, vörös mezőben zöld szárú aranyos virágzatú homoki nőszirom lebeg.

A bal alsó, kék mező zöld hármashalmának középső, kiemelkedő dombján ötágú, aranyleveles koronából kiterjesztett szárnyú, enyhén jobbra forduló, balra néző, aranyos jobb karmában aranymarkolatú, ezüstpengéjű szablyát emelő, fekete turulmadár növekszik.

A pajzson ötágú (3 levél, 2 gyöngy), arany, nyitott leveles korona helyezkedik el, rubinokkal és zafírokkal, illetve ezüstgyöngyökkel ékesítve.

A pajzs alatt jobbról és balról aranyló makkokkal díszlő zöld tölgyágak (kocsányos) keresztezik egymást.

Ásotthalom címere az ún. " beszélő címerek " (tesserae loquentes) közé sorolható, amennyiben a település múltjának legjelentősebb motívumaira utal.

A halmokon álló kardot emelő fekete turul a helység nevével hozható kapcsolatba, ugyanis e vidéken táborozott hajdan Attila hun fejedelem (a krónikák szerint az ő jelvénye volt a fekete turul), s a kincskeresők itt keresték, " ásták " feltételezett kincseit.

A homoki nőszirom a terület jellegzetes lápvidéki, ilyen értelemben egyedi flórájára utal.

A zöld dombon álló bárány és pásztorbot, valamint a pajzs tarisznya alakja azt jelzi, hogy a népvándorlás korától napjainkig ezen a területen a pásztorkodás volt a fő foglalkozás, olyannyira, hogy még " császár és király " is (I. Ferenc József) evett a helybéli juhászok főztjéből. A bárány egyébként arra is utal, hogy Szeged városának bérleti legelői voltak erre, illetve, hogy a benépesülés Szeged-Alsóváros területéről történt legfőképp.

A töviskoszorúba zárt lángoló aranyszív pedig a közösség eleven hitételére és arra emlékeztet, hogy templomuk "Jézus legszentségesebb szíve" tiszteletére van szentelve.