Fejér vármegye

Bodajk nagyközség címere hegyes talpú, ezüstpajzsban kék pólya, rajta színcserélő kék talpas kereszt.

A fehér (azaz címertanilag ezüst) mezőben lévő kék pólya (csík) utal a községen átmenő országos kék túra útvonalára, de a falu határában lévő két patakot: a Gaját és a Móri-vizet is szimbolizálja. Mindezek mellett utalhat arra a szép hagyományra is, miszerint Szent István királyunk egykor csónakkal járt Fehérvárról a bodajki kegyhelyre.

A címer másik eleme, a kereszt éppen ezt az országos hírű zarándokhelyet jelöli, mely az évszázadok során szinte egybeforrt a község nevével, és napjainkban kezdi ismét visszanyerni a falu életében egykor betöltött méltó helyét.