Hajdú-Bihar vármegye

Biharkeresztes 1989-ben nyerte el a városi rangot, s 1994-ben alkotott címerének leírása a következő:

A vágott, csücskös talpú tárcsapajzs felső kék mezejének közepén aranykereszt, s ennek felső szárán ezüst Nap, azon pedig egy aranyszínű (7) hétágú csillag látható. A kereszt elsősorban a város nevének utótagjára (Keresztes) utal, másodsorban pedig a 19. század elejétől ismét megjelenő katolikus hitközséget jelképezi. A Nap és a csillag viszont a 16. század második felétől kimutathatóan domináns református gyülekezetet szimbolizálja.

A vágott pajzs alsó, piros mezejében ívelt zöld pajzstalpon a településre máig legjellemzőbb foglalkozás, a mezőgazdaság meghatározó jelképei láthatók: jobb oldalt ezüstszínű, hegyével felfelé néző csoroszlya, bal oldalt ezüstszínű, élével jobbra, nyelével a talaj felé néző sarló, a kettő között pedig egy aranyszínű, függőlegesen álló búzakéve.