Veszprém vármegye

Csücskös talpú pajzs kék mezejében vörös pajzstalpon balra lépő aranyoroszlán, kiöltött aranynyelvvel, felemelt jobbjában aranyszablyát tart, amely felett vörös és zöld ékkövekkel díszített arany heraldikai korona lebeg.