Címer típus
Leírás

Dabronc község címere álló, csücskös talpú tárcsapajzs, kék mezejében alul vízszintes ezüst hullámpólya, felette Szűz Mária "Napbaöltözött Asszony" típusú ábrázolása; a hullámpólyán nyugvó arany földgömbön, melyre ezüstkígyó tekeredik, áll a kezét imára kulcsoló Szűzanya szembefordult alakja ezüsttel, fején aranykoronával, lába alatt ezüst holdsarlóval. Fejét tizenkét aranycsillagból álló glória övezi, háta mögött arany Nap sugárzik. A sisak szembefordult, arannyal ékített és vörössel bélelt pántos ezüstsisak, vörössel és kékkel ékített heraldikai aranykoronával. A sisakkoronából két oldalt kihajló két arany búzakalász között egymáson haránt irányban keresztbe tett két ezüst kaszapenge, ezek előtt középütt arany apostoli kettőskereszt emelkedik. Takaródíszek mindkét oldalon kék és arany.

A címer alatt lebegő, hármas tagolású, íves aranyszalagon feketével a DABRONC felirat. A településnév előtt és után egy-egy díszpont.

A címerben a község védőszentje, Gyümölcsoltó Boldogasszony az egyházi ikonográfiai hagyományoknak megfelelően, a "Napbaöltözött Asszony" típusú ábrázolással szerepel. A lakosság vallására utal az apostoli kettőskereszt is. A mezőgazdasági tevékenységet a búzakalászok és kaszapengék jelképezik. Az ezüst hullámpólyával határolt kék pajzsláb a községet átszelő Marcal-folyót idézi.

A heraldikai fémek és színek szimbolikus jelentése:

fémek:

arany (Nap): értelem, ész, hit, tekintély, fenség, erény, erkölcsösség;

ezüst (Hold): bölcsesség, őszinteség, tisztaság, ártatlanság, szemérmesség.

Kép
Dabronc község