Címer típus
Leírás

A község címere Csücskös talpú tárcsapajzs. Fehér (ezüst) pajzsban jobbra dőlő kék harántpólyában három fehér liliom /lilium/,a fennmaradó fehér mezőkben kék, alul és felül egyaránt két – két liliommal megrakva. A pajzs alatt beszélő szalagban a település neve: BECSKE.

'

Becske római katolikus templomának védőszentje Szűz Mária, jelképe a liliom. ''Kiindulási pontként az Ő szimbólumát használva fel, ekképpen Becske címerében a liliom legfőbb értelmezésben Mária attribútuma. Amíg a 7-es szám a kisnemesi múltra utal,a XIX. századi 'hétszilvafás' kisnemesség múltja és leszármazottainak emléke. ''A heraldikában egy-egy motívumnak több jelentése is van. Európában a nemesség egyik gyakori jelölője az Anjou-liliom, ami a címerben így kettős tartalmat ad.

''

A fehér pajzsmező a tisztaság színe, Mária palástja, aki mindenkit védelmébe fogad, 'Mater omnium'. Mária palástján minden élőlény védelmet kap, aki Isten gyermekét védte, vallási értelemben - kegyéből mindenki részesülhet. ''A pajzsban a liliomok a település lakóit szimbolizálják, s egyben az ősökre utalnak. A jobb haránt pólya a természet megjelenése a jelvényben, ami a falu határában eredő Galga – forrása (víz az élet forrása), a falun átfolyó patak egyértelmű jelképe.

''

A Testület által választott tárcsapajzs, eredeti magyar forma. Ami a nemzeti hovatartozás egy mélyebb értelemben vett kifejeződése is lehet. ''Ugyanis a heraldikában, a magyar tárcsapajzs kialakulásának ideje a XV. század utolsó harmadára tehető (lat, scutum margine inflexo). A pajzs alatt lévő beszélő szalag (külső dísz), a település pontosabb beazonosítását hivatott szolgálni, szintén a címer tartozéka.''A fent magyarázott szimbólumok szoros kapcsolatából, így épül fel Becske címere.

Kép
Becske község