Címer típus
Leírás

Barabás község címere álló, csücskös talpú, csúcsaiban csapott reneszánsz pajzs, amelyet habos ezüstszalag oszt. A felső kék mező zöld halmán aranyglóriás, ezüst bárány fordul jobbra, de balra nézőn (Agnus Dei). Mellső jobb lábával bal haránt döntésben, aranykereszttel ékesített aranyrúdon, hosszanti ezüst zászlót tart, amelyben ugyancsak hosszanti irányban vörös kereszt látható. A pajzsfő jobb oldalában képes arany Nap, a bal oldalában pedig telő ezüst Hold található. Az alsó mező hasítással osztott, jobb oldali aranymezejében gyökeres, hét vörös almával ékesített, zöld lombú és törzsű almafa lebeg. Bal oldali vörös mezejében ugyancsak lebegő csonkolt, zöld szőlőtövön jobbról és balról szimmetrikusan egy-egy arany szőlőfürt függ.

A pajzs alatt négyszer hajlított, fecskefarkú kék szalagon 1288 és az 2002 számok között arannyal a BARABÁS felirat olvasható. A szöveg előtt és mögött egy-egy arany, nyolcágú csillag látható.

A címeren a kék szín az égre, a vízre, a levegőre, valamint az igazságra, a hűségre utal. A nap a dicsfény, a szőlőfürtök és a zászlórúd arany színe az égi eredetű hatalomnak, a mennyei boldogságnak és a megdicsőülésnek a kifejezője. A vörös szín az újjászületést és a megújulás képességét szimbolizálja. A hold, az Isten báránya és a zászló ezüstszíne a tisztaságot, a büntetlenséget, az ártatlanságot, az erényességet és a jövőbe vetett reménységet fejezi ki.

Kép
Barabás község