Címer típus
Leírás

1611. január 11-én Báthori Gábor erdélyi fejedelemtől a bagaméri hajdúvitézek a következő címert nyerték. Kék színű címerpajzsban – amelynek alsó részében fekvő oroszlán látható – egy teljesen vasba öltözött vitéz áll jobb kezében vállára tett karddal, bal kezében pedig aranykoronával. Az oklevél ezt királyi koronának mondja, de nyilvánvalóan rangjelző koronával állunk szemben, amely a hajdúk nemességét jelzi. A pajzs fölött nyílt katonai sisak van, amelyet drágakövekkel és gyöngyökkel díszített korona takar. A pántos (nyílt) sisak ábrázolása a magyar címereken ekkortájt kezd elterjedni. Sisakdíszként viszont nem a pajzs ábrázolása vagy annak egy részlete ismétlődik meg, mint általában szokásos, hanem egy kiterjesztett szárnyú, nyelvét kiöltő griffmadár. A sisak csúcsáról pedig sisaktakaróként különböző színű szalagok és pántok folynak alá.

Kép
Bagamér nagyközség